HE 15/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

20.06.1996

Voimaantulo

01.07.1996

Säädöskokoelma
430/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Sarkko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.04.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

1078

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.04.1996 Päättynyt PTK 42/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

1123

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 17/1996 vp
Valmistunut

04.06.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.06.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 74/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.06.1996 Päättynyt PTK 75/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.06.1996 Päättynyt PTK 76/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

2139

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.1996 Päättynyt PTK 81/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

2274

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.06.1996

Vastaus
EV 80/1996 vp

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., VaVM, 1