Valtiopaivaasia HE 15/1998

HE 15/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle verotuksen oikaisulautakuntaa koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

Päätökset

1) Laki verohallintolain muuttamisesta

Vahvistettu

10.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
504/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

10.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
505/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki kiinteistöverolain muuttamisesta

Vahvistettu

10.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
506/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

Vahvistettu

10.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
507/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki verohallintolain muuttamisesta

2) Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

3) Laki kiinteistöverolain muuttamisesta

4) Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.03.1998

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Laanterä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.03.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.03.1998 Päättynyt PTK 31/1998

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 11/1998 vp
Valmistunut

04.06.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.06.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 78/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 08.06.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.06.1998 Päättynyt PTK 79/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.06.1998 Poistettu PTK 80/1998
09.06.1998 Keskeytynyt PTK 82/1998
10.06.1998 Päättynyt PTK 83/1998 11, 12
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.1998 Päättynyt PTK 91/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.06.1998

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., VaVM, 3