Valtiopaivaasia HE 15/1999

HE 15/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta sekä Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen IV liitteen muutoksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

24.06.1999

Voimaantulo

01.07.2000

Säädöskokoelma
433/2000
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen IV liitteen muutos

Asetuksen voimaantulo

01.07.2000

Säädöskokoelma
436/2000
Sopimussarja
31/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen IV liitteen muutos

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.05.1999

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Kivimäki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.05.1999

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.05.1999 Päättynyt PTK 25/1999 9
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 1/1999 vp
Valmistunut

11.06.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy ne Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen IV liitteeseen 26 päivänä maaliskuuta 1998 tehdyn muutoksen määräykset, jotka vaativat eduskunnan suostumuksen, ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.06.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 35/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.6.1999 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.1999 Päättynyt PTK 36/1999 10
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.1999 Päättynyt PTK 37/1999 8
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.06.1999 Päättynyt PTK 40/1999 11
Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen sekä valiokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvän ehdotuksen, joka koskee sopimuksen niiden määräysten hyväksymistä, jotka vaativat eduskunnan suostumuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.06.1999

​​​​