Valtiopaivaasia HE 15/2001

HE 15/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajavartiolaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki rajavartiolaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

16.03.2001

Voimaantulo

25.03.2001

Säädöskokoelma
240/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rajavartiolaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.02.2001

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Vuori

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.02.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.02.2001 Päättynyt PTK 17/2001 3
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 2/2001 vp
Valmistunut

02.03.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.03.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 20/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 07.03.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.03.2001 Päättynyt PTK 21/2001 3
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.03.2001 Päättynyt PTK 24/2001 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.03.2001

​​​​