Valtiopaivaasia HE 15/2005

HE 15/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alkolukolla valvotun ajo-oikeuden kokeilemisesta ja tieliikennelain väliaikaisesta muuttamisesta

Päätökset

1. Laki alkolukolla valvotun ajo-oikeuden kokeilemisesta

Vahvistettu

27.05.2005

Voimaantulo

01.07.2005

Säädöskokoelma
360/2005
Päätös

Hyväksytty

2. Laki tieliikennelain väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

27.05.2005

Voimaantulo

01.07.2005

Säädöskokoelma
361/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki alkolukolla valvotun ajo-oikeuden kokeilemisesta

2. Laki tieliikennelain väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.03.2005

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Mänttäri

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.03.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.03.2005 Päättynyt PTK 21/2005 4
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 6/2005 vp
Valmistunut

14.04.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.04.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 40/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 19.04.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.04.2005 Päättynyt PTK 41/2005 2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.04.2005 Päättynyt PTK 44/2005 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.05.2005

​​​​