HE 150/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.11.1994

Voimaantulo

01.12.1994

Säädöskokoelma
956/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Sarkko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.09.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

2329

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.09.1994 Päättynyt PTK 76/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

2621

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 41/1994 vp
Valmistunut

30.09.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.10.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 91/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.10.1994 Päättynyt PTK 94/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.10.1994 Päättynyt PTK 95/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

3213

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.10.1994 Päättynyt PTK 98/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

3291

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.10.1994