Valtiopaivaasia HE 150/1995

HE 150/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väestötietolain 18 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki väestötietolain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.11.1995

Voimaantulo

15.12.1995

Säädöskokoelma
1308/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki väestötietolain 18 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.10.1995

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Pekkarinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.10.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.10.1995 Päättynyt PTK 82/1995 2172

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 4/1995 vp
Valmistunut

24.10.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.10.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 87/1995 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 1.11.1995 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.11.1995 Päättynyt PTK 89/1995 2433

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.11.1995 Päättynyt PTK 90/1995 2445
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.11.1995 Päättynyt PTK 92/1995 2496

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.11.1995

​​​​