HE 150/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden valvonnan tehostamiseksi

Huomautus

HE/EU

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.1996

Voimaantulo

15.12.1996

Säädöskokoelma
949/1996
Päätös

Hyväksytty

2) Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.1996

Voimaantulo

15.12.1996

Säädöskokoelma
950/1996
Päätös

Hyväksytty

3) Laki sijoitusrahastolain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.1996

Voimaantulo

15.12.1996

Säädöskokoelma
951/1996
Päätös

Hyväksytty

4) Laki rahoitustarkastuslain muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.1996

Voimaantulo

15.12.1996

Säädöskokoelma
952/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

2) Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta

3) Laki sijoitusrahastolain 10 §:n muuttamisesta

4) Laki rahoitustarkastuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kiviniemi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.10.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

3570

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.10.1996 Päättynyt PTK 119/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

3640

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 20/1996 vp
Valmistunut

14.11.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.11.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 144/1996 vp
Päätös

Keskiviikon istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.11.1996 Päättynyt PTK 146/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.11.1996 Päättynyt PTK 147/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

4729

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.11.1996 Päättynyt PTK 152/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

4786

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.11.1996

Vastaus
EV 189/1996 vp