Valtiopaivaasia HE 150/1996

HE 150/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden valvonnan tehostamiseksi

Huomautus

HE/EU

Päätökset

1) Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.1996

Voimaantulo

15.12.1996

Säädöskokoelma
949/1996
Päätös

Hyväksytty

2) Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.1996

Voimaantulo

15.12.1996

Säädöskokoelma
950/1996
Päätös

Hyväksytty

3) Laki sijoitusrahastolain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.1996

Voimaantulo

15.12.1996

Säädöskokoelma
951/1996
Päätös

Hyväksytty

4) Laki rahoitustarkastuslain muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.1996

Voimaantulo

15.12.1996

Säädöskokoelma
952/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

2) Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta

3) Laki sijoitusrahastolain 10 §:n muuttamisesta

4) Laki rahoitustarkastuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.10.1996

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kiviniemi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.10.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3570

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.10.1996 Päättynyt PTK 119/1996 3640

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 20/1996 vp
Valmistunut

14.11.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.11.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 144/1996 vp
Päätös

Keskiviikon istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.11.1996 Päättynyt PTK 146/1996 4678

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.11.1996 Päättynyt PTK 147/1996 4729
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.11.1996 Päättynyt PTK 152/1996 4786

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.11.1996

​​​​