Valtiopaivaasia HE 150/1997

HE 150/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1998, vuodelta 1998 perittävästä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta ja työttömyyskassalain 25 ja 30 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1998

Vahvistettu

19.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1205/1997
Päätös

Hyväksytty

2) Laki vuodelta 1998 perittävästä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta

Vahvistettu

19.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1206/1997
Päätös

Hyväksytty

3) Laki työttömyyskassalain 25 ja 30 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1207/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1998

2) Laki vuodelta 1998 perittävästä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta

3) Laki työttömyyskassalain 25 ja 30 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.10.1997

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Hakkola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.10.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.10.1997 Päättynyt PTK 121/1997

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 27/1997 vp
Valmistunut

26.11.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.11.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 152/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.11.1997 Päättynyt PTK 153/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.11.1997 Päättynyt PTK 154/1997 1
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.1997 Päättynyt PTK 155/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.12.1997