Valtiopaivaasia HE 150/1998

HE 150/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki lukiolain 43 ja 44 §:n muuttamisesta (Uusi nimike: Laki lukiolain muuttamisesta, SiVM 13/1998 vp)

Vahvistettu

30.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1184/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1185/1998
Päätös

Hyväksytty

3) Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1186/1998
Päätös

Hyväksytty

4) Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1187/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki lukiolain 43 ja 44 §:n muuttamisesta (Uusi nimike: Laki lukiolain muuttamisesta, SiVM 13/1998 vp)

2) Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

3) Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

4) Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

02.10.1998

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Sulonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.10.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.10.1998 Päättynyt PTK 123/1998

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 13/1998 vp
Valmistunut

19.11.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.11.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 149/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 25.11.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.11.1998 Päättynyt PTK 150/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.11.1998 Päättynyt PTK 153/1998 3-5
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.1998 Päättynyt PTK 154/1998 1

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

01.12.1998

​​​​