Valtiopaivaasia HE 150/2000

HE 150/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi aikuiskoulutustuesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki aikuiskoulutustuesta

Vahvistettu

28.12.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
1276/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki opintotukilain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
1277/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki koulutus- ja erorahastosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
1278/2000
Päätös

Hyväksytty

4. Laki työntekijäin eläkelain 7 f §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
1279/2000
Päätös

Hyväksytty

5. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
1280/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki aikuiskoulutustuesta

2. Laki opintotukilain muuttamisesta

3. Laki koulutus- ja erorahastosta annetun lain muuttamisesta

4. Laki työntekijäin eläkelain 7 f §:n muuttamisesta

5. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.10.2000

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Hakkola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.10.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.10.2000 Päättynyt PTK 117/2000 3
Päätös

Asia lähetettiin työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa

Valiokuntakäsittely

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta

Mietintö

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 11/2000 vp
Valmistunut

29.11.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3.-5. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 1. ja 2. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Lausunnot

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 13/2000 vp
Valmistunut

16.11.2000

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.11.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 148/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 30.11.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.11.2000 Päättynyt PTK 150/2000 7
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.2000 Poistettu PTK 154/2000 24
04.12.2000 Päättynyt PTK 155/2000 12
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.12.2000