Valtiopaivaasia HE 150/2002

HE 150/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1204/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.09.2002

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Brisson

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.09.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.09.2002 Poistettu PTK 98/2002 32
19.09.2002 Poistettu PTK 99/2002 32
20.09.2002 Pantu pöydälle PTK 101/2002 32
24.09.2002 Päättynyt PTK 102/2002 10
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 26/2002 vp
Valmistunut

02.10.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että lakialoitteet LA 73/2000 vp, LA 133/2000 vp, LA 191/2000 vp, LA 77/2001 vp ja LA 100/2001 vp hylätään, että toimenpidealoitteet TPA 24/2000 vp, TPA 13/2001 vp ja TPA 129/2001 vp hylätään, ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.10.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 111/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 08.10.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.10.2002 Päättynyt PTK 112/2002 6
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.10.2002 Poistettu PTK 116/2002 4
15.10.2002 Päättynyt PTK 117/2002 17
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.10.2002

​​​​