Valtiopaivaasia HE 150/2004

HE 150/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki arpajaisverolain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.11.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
962/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki arpajaisverolain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.09.2004

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.09.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.09.2004 Poistettu PTK 90/2004 12
16.09.2004 Päättynyt PTK 91/2004 11
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 20/2004 vp
Valmistunut

15.10.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.10.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 111/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 22.10.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.10.2004 Päättynyt PTK 112/2004 1
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.10.2004 Päättynyt PTK 113/2004 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.10.2004

​​​​