Valtiopaivaasia HE 150/2012

HE 150/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta sekä eläinsuojelulain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta

Vahvistettu

28.06.2013

Voimaantulo

01.08.2013

Säädöskokoelma
497/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki eläinsuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.2013

Voimaantulo

01.08.2013

Säädöskokoelma
498/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta

2. Laki eläinsuojelulain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

01.11.2012

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Osastopäällikkö Heinonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.11.2012

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.11.2012 Päättynyt PTK 105/2012 12
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 2/2013 vp
Valmistunut

17.04.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 2/2013 vp
Valmistunut

28.02.2013

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.04.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 41/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 19.4.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.04.2013 Keskeytetty PTK 42/2013 3
23.04.2013 Päättynyt PTK 43/2013 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.04.2013 Päättynyt PTK 46/2013 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.05.2013