Valtiopaivaasia HE 151/1991

HE 151/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vahingonkorvauslain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki vahingonkorvauslain muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1423/1991
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki vahingonkorvauslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.10.1991

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Buure-Hägglund

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.10.1991

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2224

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.10.1991 Päättynyt PTK 72/1991 2309

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 5/1991 vp
Valmistunut

05.11.1991

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.11.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 77/1991 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.11.1991 Päättynyt PTK 79/1991 2571

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.11.1991 Päättynyt PTK 80/1991 2590
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.11.1991 Päättynyt PTK 85/1991 2683 1

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.11.1991

​​​​