HE 151/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vahingonkorvauslain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki vahingonkorvauslain muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1423/1991
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki vahingonkorvauslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Buure-Hägglund

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.10.1991

Istuntopöytäkirjan sivu

2224

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.10.1991 Päättynyt PTK 72/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

2309

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 5/1991 vp
Valmistunut

05.11.1991

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.11.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 77/1991 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.11.1991 Päättynyt PTK 79/1991

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.11.1991 Päättynyt PTK 80/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

2590

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.11.1991 Päättynyt PTK 85/1991 1
Istuntopöytäkirjan sivu

2683

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.11.1991