HE 151/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1538/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Kuitunen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.10.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.10.1995 Päättynyt PTK 82/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

2172

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 41/1995 vp
Valmistunut

24.11.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.11.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 114/1995 vp
Päätös

Keskiviikon klo 14 istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.11.1995 Päättynyt PTK 115/1995

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.11.1995 Päättynyt PTK 116/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

3118

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.12.1995 Päättynyt PTK 119/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

3185

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.12.1995

Vastaus
EV 138/1995 vp