HE 151/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain 1 (ja 4, StVM 26/1997 vp) §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain 1 (ja 4, StVM 26/1997 vp) §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1204/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain 1 (ja 4, StVM 26/1997 vp) §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Hakkola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.10.1997

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.10.1997 Päättynyt PTK 121/1997
17.10.1997 Siirto PTK 128/1997
Huomautus

Esitys lähetetty ensin TaV:aan 07.10.1997

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 26/1997 vp
Valmistunut

26.11.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.11.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 150/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.11.1997 Päättynyt PTK 152/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.11.1997 Päättynyt PTK 153/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.12.1997 Päättynyt PTK 155/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.12.1997

Vastaus
EV 199/1997 vp