Valtiopaivaasia HE 151/2000

HE 151/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyysetuuksien toimeenpanon valvontaa koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

03.11.2000

Voimaantulo

01.03.2001

Säädöskokoelma
912/2000
Päätös

Hyväksytty

2. Laki työttömyyskassalain muuttamisesta

Vahvistettu

03.11.2000

Voimaantulo

01.03.2001

Säädöskokoelma
913/2000
Päätös

Hyväksytty

3. Laki koulutus- ja erorahastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.11.2000

Voimaantulo

01.03.2001

Säädöskokoelma
914/2000
Päätös

Hyväksytty

4. Laki Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

03.11.2000

Voimaantulo

01.03.2001

Säädöskokoelma
915/2000
Päätös

Hyväksytty

5. Laki vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

03.11.2000

Voimaantulo

01.03.2001

Säädöskokoelma
916/2000
Päätös

Hyväksytty

6. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 10 ja 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.11.2000

Voimaantulo

01.03.2001

Säädöskokoelma
917/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

2. Laki työttömyyskassalain muuttamisesta

3. Laki koulutus- ja erorahastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

4. Laki Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain muuttamisesta

5. Laki vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain muuttamisesta

6. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 10 ja 11 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.10.2000

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Hakkola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.10.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.10.2000 Päättynyt PTK 117/2000 4
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 24/2000 vp
Valmistunut

11.10.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.10.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 118/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.10.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.10.2000 Päättynyt PTK 120/2000 3
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.10.2000 Päättynyt PTK 122/2000 11
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.10.2000