Valtiopaivaasia HE 151/2002

HE 151/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 ja 28 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
881/2002
Päätös

Hyväksytty

2. Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 ja 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
882/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta

2. Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 ja 28 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.09.2002

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Heiliö

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.09.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.09.2002 Poistettu PTK 98/2002 33
19.09.2002 Poistettu PTK 99/2002 33
20.09.2002 Päättynyt PTK 101/2002 33
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 25/2002 vp
Valmistunut

01.10.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että lakialoite LA 89/2000 vp hylätään ja että toimenpidealoitteet TPA 249/2000 vp ja TPA 41/2001 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.10.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 108/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 03.10.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.10.2002 Päättynyt PTK 110/2002 2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.10.2002 Päättynyt PTK 112/2002 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.10.2002

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot