Valtiopaivaasia HE 151/2009

HE 151/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain, mielenterveyslain, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

11.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1065/2009
Päätös

Hyväksytty

2. Laki mielenterveyslain muuttamisesta

Vahvistettu

11.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1066/2009
Päätös

Hyväksytty

3. Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

11.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1067/2009
Päätös

Hyväksytty

4. Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

11.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1068/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain muuttamisesta

2. Laki mielenterveyslain muuttamisesta

3. Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain muuttamisesta

4. Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.09.2009

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Koskela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.09.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.09.2009 Poistettu PTK 77/2009 25
17.09.2009 Poistettu PTK 78/2009 26
18.09.2009 Päättynyt PTK 79/2009 24
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 38/2009 vp
Valmistunut

05.11.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.11.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 102/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.11.2009 Päättynyt PTK 103/2009 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.11.2009 Päättynyt PTK 107/2009 25
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.12.2009