Valtiopaivaasia HE 152/1991

HE 152/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asianajajista annetun lain ja yleisestä oikeusaputoiminnasta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki asianajajista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.02.1992

Voimaantulo

01.04.1992

Säädöskokoelma
197/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki yleisestä oikeusaputoiminnasta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.02.1992

Voimaantulo

01.04.1992

Säädöskokoelma
198/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki asianajajista annetun lain muuttamisesta

2) Laki yleisestä oikeusaputoiminnasta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.10.1991

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Buure-Hägglund

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.10.1991

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2224

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.10.1991 Päättynyt PTK 72/1991 2309

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 8/1991 vp
Valmistunut

17.12.1991

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.12.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 114/1991 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.12.1991 Päättynyt PTK 116/1991 3967

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.12.1991 Päättynyt PTK 117/1991 4100 27, 28
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.01.1992 Päättynyt PTK 119/1991 4118
Huomautus

1. lain 5 § 2 momentti tulee voimaan 15.03.1992

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

31.01.1992

​​​​