Valtiopaivaasia HE 152/1992

HE 152/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1) Laki patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista

Vahvistettu

13.11.1992

Voimaantulo

01.03.1993

Säädöskokoelma
1032/1992
Päätös

Hyväksytty

2) Laki leimaverolain muuttamisesta

Vahvistettu

13.11.1992

Voimaantulo

01.03.1993

Säädöskokoelma
1033/1992
Päätös

Hyväksytty

3) Laki patenttilain 73 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.11.1992

Voimaantulo

01.03.1993

Säädöskokoelma
1034/1992
Päätös

Hyväksytty

4) Laki mallioikeuslain 47 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.11.1992

Voimaantulo

01.03.1993

Säädöskokoelma
1035/1992
Päätös

Hyväksytty

5) Laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain 45 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.11.1992

Voimaantulo

01.03.1993

Säädöskokoelma
1036/1992
Päätös

Hyväksytty

6) Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 46 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.11.1992

Voimaantulo

01.03.1993

Säädöskokoelma
1037/1992
Päätös

Hyväksytty

7) Laki tavaramerkkilain 58 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.11.1992

Voimaantulo

01.03.1993

Säädöskokoelma
1038/1992
Päätös

Hyväksytty

8) Laki kaupparekistelilain 21 ja 31 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.11.1992

Voimaantulo

01.03.1993

Säädöskokoelma
1039/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista

2) Laki leimaverolain muuttamisesta

3) Laki patenttilain 73 §:n muuttamisesta

4) Laki mallioikeuslain 47 §:n muuttamisesta

5) Laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain 45 §:n muuttamisesta

6) Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 46 §:n muuttamisesta

7) Laki tavaramerkkilain 58 §:n muuttamisesta

8) Laki kaupparekistelilain 21 ja 31 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.09.1992

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Paaermaa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.09.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3234

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.09.1992 Päättynyt PTK 107/1992 3262

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 35/1992 vp
Valmistunut

13.10.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.10.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 128/1992 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.10.1992 Päättynyt PTK 129/1992 3789

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.10.1992 Päättynyt PTK 131/1992 3804
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.10.1992 Päättynyt PTK 134/1992 3959

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.10.1992

​​​​