HE 152/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rauhan- ja konfliktintutkimuslaitoksesta annetun lain kumoamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki rauhan- ja konfliktintutkimuslaitoksesta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.08.1994

Säädöskokoelma
1209/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki rauhan- ja konfliktintutkimuslaitoksesta annetun lain kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Jäppinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.09.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

2786

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.09.1993 Päättynyt PTK 103/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

2816

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 23/1993 vp
Valmistunut

25.11.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.11.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 150/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.11.1993 Päättynyt PTK 151/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.11.1993 Päättynyt PTK 152/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

4566

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.12.1993 Päättynyt PTK 158/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

4718

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.12.1993