Valtiopaivaasia HE 152/1994

HE 152/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 1995

Valtion talousarvioksi vuodelle 1995

Voimaantulo

01.02.1995

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Valtion talousarvioksi vuodelle 1995

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.09.1994

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Valtiosihteeri Keinänen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.09.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2329

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.09.1994 Keskeytynyt PTK 73/1994 2331
13.09.1994 Keskeytynyt PTK 77/1994 2626
14.09.1994 Päättynyt PTK 78/1994 2728

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 93/1994 vp
Valmistunut

03.01.1995

Päätösehdotus

VaVM 93/1994 vp Hyv. muutettuna,

Vastalauseet

Mietintöön VaVM 93/1994 vp liittyy 4 vastalausetta

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 93 a/1994 vp
Valmistunut

13.01.1995

Päätösehdotus

VaVM 93a/1994 vp Hyväksytty

Lausunnot

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 7/1994 vp
Valmistunut

13.10.1994

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 8/1994 vp
Valmistunut

14.10.1994

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 2/1994 vp
Valmistunut

13.10.1994

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 8/1994 vp
Valmistunut

14.10.1994

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.01.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 166/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

26.01.1995

Kirjelmä
EK vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot