Valtiopaivaasia HE 152/1998

HE 152/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi siviilipalveluslain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki siviilipalveluslain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1222/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki siviilipalveluslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

02.10.1998

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Nummela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.10.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.10.1998 Keskeytynyt PTK 121/1998
09.10.1998 Päättynyt PTK 122/1998
Yhteiskeskustelu

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 13/1998 vp
Valmistunut

08.12.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Ulkoasiainvaliokunnan lausunto
UaVL 15/1998 vp
Valmistunut

06.11.1998

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 4/1998 vp
Valmistunut

06.11.1998

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.12.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 161/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 09.12.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.1998 Päättynyt PTK 162/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.1998 Keskeytynyt PTK 163/1998
11.12.1998 Päättynyt PTK 167/1998 1, 2
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.12.1998 Keskeytynyt PTK 171/1998
15.12.1998 Päättynyt PTK 174/1998 1

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.12.1998

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot