Valtiopaivaasia HE 152/2004

HE 152/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki valtion talousarviosta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.12.2004

Voimaantulo

01.08.2005

Säädöskokoelma
1111/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valtion talousarviosta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.09.2004

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Isotalo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.09.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.09.2004 Poistettu PTK 90/2004 13
16.09.2004 Päättynyt PTK 91/2004 12
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja sivistysvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 27/2004 vp
Valmistunut

19.11.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 30/2004 vp
Valmistunut

26.10.2004

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 12/2004 vp
Valmistunut

22.10.2004

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.11.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 126/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 25.11.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.11.2004 Päättynyt PTK 127/2004 5
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.11.2004 Päättynyt PTK 129/2004 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.12.2004

​​​​