Valtiopaivaasia HE 152/2007

HE 152/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta ja puolustustaloudellisesta suunnittelukunnasta annetun lain kumoamisesta

Päätökset

1. Laki huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

11.04.2008

Voimaantulo

01.07.2008

Säädöskokoelma
225/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki puolustustaloudellisesta suunnittelukunnasta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

11.04.2008

Voimaantulo

01.07.2008

Säädöskokoelma
226/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta

2. Laki puolustustaloudellisesta suunnittelukunnasta annetun lain kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

09.11.2007

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Mäkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.11.2007

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.11.2007 Päättynyt PTK 79/2007 19
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 1/2008 vp
Valmistunut

20.02.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.02.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 14/2008 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 27.02.2008 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.02.2008 Päättynyt PTK 15/2008 4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.03.2008 Päättynyt PTK 18/2008 12
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.03.2008

​​​​