Valtiopaivaasia HE 152/2008

HE 152/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maksuperusteisista lisäeläkejärjestelyistä eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki maksuperusteisista lisäeläkejärjestelyistä eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa

Vahvistettu

27.03.2009

Voimaantulo

01.04.2009

Säädöskokoelma
173/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki eläkesäätiölain muuttamisesta

Vahvistettu

27.03.2009

Voimaantulo

01.04.2009

Säädöskokoelma
174/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki vakuutuskassalain muuttamisesta

Vahvistettu

27.03.2009

Voimaantulo

01.04.2009

Säädöskokoelma
175/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki maksuperusteisista lisäeläkejärjestelyistä eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa

2. Laki eläkesäätiölain muuttamisesta

3. Laki vakuutuskassalain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.10.2008

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Jokinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.10.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.10.2008 Pantu pöydälle PTK 88/2008 10
15.10.2008 Päättynyt PTK 92/2008 3
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 3/2009 vp
Valmistunut

17.02.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.02.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 10/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 19.2.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.02.2009 Päättynyt PTK 11/2009 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.02.2009 Keskeytetty PTK 13/2009 3
25.02.2009 Päättynyt PTK 14/2009 3 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.03.2009

Vastaus
EV 8/2009 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin