Valtiopaivaasia HE 153/1991

HE 153/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pakkokeinolain 1 ja 2 luvun muuttamisesta

Päätökset

1) Laki pakkokeinolain 1 ja 2 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

27.03.1992

Voimaantulo

01.04.1992

Säädöskokoelma
271/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki pakkokeinolain 1 ja 2 luvun muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.10.1991

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.10.1991

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2224

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.10.1991 Pp 29.10. PTK 72/1991 2310
29.10.1991 Päättynyt PTK 74/1991 2427

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 1/1992 vp
Valmistunut

11.02.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.02.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 10/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.02.1992 Päättynyt PTK 11/1992 311

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.02.1992 Päättynyt PTK 13/1992 381 1, 2
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.03.1992 Päättynyt PTK 14/1992 391

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.03.1992

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot