Valtiopaivaasia HE 153/1995

HE 153/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista

Päätökset

1) Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista

Vahvistettu

08.12.1995

Voimaantulo

15.12.1995

Säädöskokoelma
1393/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.10.1995

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Kerola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.10.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.10.1995 Päättynyt PTK 82/1995 2172

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 28/1995 vp
Valmistunut

07.11.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.11.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 95/1995 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.11.1995 Päättynyt PTK 96/1995 2586

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.11.1995 Päättynyt PTK 97/1995 2590
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.11.1995 Päättynyt PTK 102/1995 2665

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.11.1995