Valtiopaivaasia HE 153/2000

HE 153/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjien eläkelain 10 ja 13 §:n sekä maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 15 ja 18 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki maatalousyrittäjien eläkelain 10 ja 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.11.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
935/2000
Päätös

Hyväksytty

2. Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 15 ja 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.11.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
936/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki maatalousyrittäjien eläkelain 10 ja 13 §:n muuttamisesta

2. Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 15 ja 18 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.10.2000

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Rossi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.10.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.10.2000 Päättynyt PTK 117/2000 6
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 25/2000 vp
Valmistunut

11.10.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.10.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 118/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.10.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.10.2000 Päättynyt PTK 120/2000 4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.10.2000 Päättynyt PTK 122/2000 12
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.10.2000

​​​​