HE 154/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista

Vahvistettu

14.02.1992

Voimaantulo

01.03.1992

Säädöskokoelma
126/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Osastopäällikkö Kilpi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.10.1991

Istuntopöytäkirjan sivu

2193

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.10.1991 Pp 29.10. PTK 72/1991
29.10.1991 Päättynyt PTK 74/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

2308

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 13/1991 vp
Valmistunut

09.01.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.01.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 121/1991 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.01.1992 Päättynyt PTK 123/1991

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.01.1992 Päättynyt PTK 124/1991 136
Istuntopöytäkirjan sivu

4404

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.01.1992 Päättynyt PTK 127/1991 125, 126
Istuntopöytäkirjan sivu

4769

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.01.1992

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., HaVM 2