HE 154/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

28.11.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1040/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Myllynpää

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.10.1997

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.10.1997 Päättynyt PTK 121/1997

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 16/1997 vp
Valmistunut

09.10.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.10.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 125/1997 vp
Päätös

Keskiviikon istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.10.1997 Päättynyt PTK 126/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.10.1997 Päättynyt PTK 128/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.10.1997 Päättynyt PTK 130/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.10.1997

Vastaus
EV 135/1997 vp