Valtiopaivaasia HE 154/1998

HE 154/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle 84.Kansainvälisen työkonferenssin eräiden päätösten johdosta

Huomautus

*) Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen, jossa ehdotettiin, ettei eduskunta hyväksyisi kyseessä olevia yleissopimuksia

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1) 84. Kansainvälisen työkonferenssin eräiden päätösten johdosta

Päätös

Hyväksytty *)

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1) 84. Kansainvälisen työkonferenssin eräiden päätösten johdosta

Annettu eduskunnalle

Pvm

02.10.1998

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Kaartinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.10.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.10.1998 Päättynyt PTK 121/1998

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 9/1998 vp
Valmistunut

06.11.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.11.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 139/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.11.1998 pidettävään istuntoon

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.11.1998 Päättynyt PTK 140/1998

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

HM 33 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.11.1998

Hyväksytyt lausumat

TyVM:n ponsi

​​​​