Valtiopaivaasia HE 154/2001

HE 154/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta ja sosiaalihuoltolain 52 §:n kumoamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta

Vahvistettu

13.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1230/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki sosiaalihuoltolain 52 §:n kumoamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta

2. Laki sosiaalihuoltolain 52 §:n kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.09.2001

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Sosiaalineuvos Lähteinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.09.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.10.2001 Päättynyt PTK 106/2001 18
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 37/2001 vp
Valmistunut

20.11.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hylätään ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 1, 2 ja 3 § muutettuina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.11.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 135/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 21.11.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.11.2001 Päättynyt PTK 136/2001 12 5
Päätös

1. lakiehdotus hyväksyttiin ja 2. lakiehdotus hylättiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.11.2001 Päättynyt PTK 140/2001 26
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn 1. lakiehdotuksen ja pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.12.2001

​​​​