Valtiopaivaasia HE 154/2005

HE 154/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2005

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
1253/2005
Päätös

Hyväksytty

2. Laki kansanterveyslain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2005

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
1254/2005
Päätös

Hyväksytty

3. Laki työterveyshuoltolain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2005

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
1255/2005
Päätös

Hyväksytty

4. Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2005

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
1256/2005
Päätös

Hyväksytty

5. Laki mielenterveyslain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2005

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
1257/2005
Päätös

Hyväksytty

6. Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2005

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
1258/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

7. Laki tartuntatautilain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2005

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
1259/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

8. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 35 ja 36 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

29.12.2005

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
1260/2005
Päätös

Hyväksytty

9. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2005

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
1261/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

2. Laki kansanterveyslain muuttamisesta

3. Laki työterveyshuoltolain 24 §:n muuttamisesta

4. Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta

5. Laki mielenterveyslain muuttamisesta

6. Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta

7. Laki tartuntatautilain muuttamiseksi

8. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 35 ja 36 §:n kumoamisesta

9. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

07.10.2005

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Järvinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.10.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.10.2005 Päättynyt PTK 103/2005 8
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 19/2005 vp
Valmistunut

08.11.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1.-5. sekä 8. ja 9. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 6. ja 7. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.11.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 115/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 09.11.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.11.2005 Päättynyt PTK 116/2005 2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.11.2005 Päättynyt PTK 119/2005 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.12.2005