Valtiopaivaasia HE 154/2006

HE 154/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ryhmäkannelaiksi ja laiksi Kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Ryhmäkannelaki

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.10.2007

Säädöskokoelma
444/2007
Päätös

Hyväksytty

2. Laki Kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.10.2007

Säädöskokoelma
445/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Ryhmäkannelaki

2. Laki Kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.09.2006

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Välimaa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.09.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.10.2006 Päättynyt PTK 95/2006 3
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Yhteiskeskustelu

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 30/2006 vp
Valmistunut

02.02.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että lakialoite LA 92/2006 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 36/2006 vp
Valmistunut

23.01.2007

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 43/2006 vp
Valmistunut

05.12.2006

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.02.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 153/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 07.02.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.02.2007 Keskeytetty PTK 154/2006 7
09.02.2007 Päättynyt PTK 156/2006 1 1-7
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.02.2007 Päättynyt PTK 158/2006 13
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.04.2007

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot