Valtiopaivaasia HE 154/2014

HE 154/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksesta

Vahvistettu

14.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
941/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.09.2014

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Post

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.09.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.09.2014 Poistettu PTK 81/2014 36
17.09.2014 Poistettu PTK 82/2014 35
18.09.2014 Poistettu PTK 83/2014 36
19.09.2014 Päättynyt PTK 84/2014 35
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 9/2014 vp
Valmistunut

07.10.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 12 ja 16 § muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.10.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 94/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 9.10.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.10.2014 Päättynyt PTK 95/2014 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.10.2014 Päättynyt PTK 98/2014 16
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.10.2014

​​​​