Valtiopaivaasia HE 155/1991

HE 155/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta

Päätökset

1) Laki poliisin hallinnosta

Vahvistettu

14.02.1992

Voimaantulo

01.05.1992

Säädöskokoelma
110/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki poliisin hallinnosta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.10.1991

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Veijalainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.10.1991

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2224

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.10.1991 Pp 29.10. PTK 72/1991 2309
29.10.1991 Päättynyt PTK 74/1991 2427

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 15/1991 vp
Valmistunut

09.01.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.01.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 121/1991 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.01.1992 Päättynyt PTK 123/1991 4372

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.01.1992 Päättynyt PTK 124/1991 4416 137
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.01.1992 Päättynyt PTK 127/1991 4774 127, 128

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.01.1992

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., HaVM, 2

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​