HE 155/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

03.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1067/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Anttila

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.09.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

2786

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.09.1993 Päättynyt PTK 103/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

2816

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 13/1993 vp
Valmistunut

26.10.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.10.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 127/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.10.1993 Päättynyt PTK 128/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.11.1993 Päättynyt PTK 129/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

3801

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.11.1993 Päättynyt PTK 134/1993 6, 7
Istuntopöytäkirjan sivu

3970

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.11.1993