Valtiopaivaasia HE 155/1994

HE 155/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta

Vahvistettu

16.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1217/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.09.1994

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Seppälä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.09.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2329

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.09.1994 Poistettu PTK 77/1994 2725
14.09.1994 Päättynyt PTK 78/1994 2823
Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 75/1994 vp
Valmistunut

29.11.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.11.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 134/1994 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.1994 Päättynyt PTK 136/1994 5604

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.1994 Päättynyt PTK 137/1994 5631 5
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.12.1994 Päättynyt PTK 138/1994 5679

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.12.1994

​​​​