HE 155/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki veronkantolain muuttamisesta

Vahvistettu

22.11.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
874/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki veronkantolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Ikonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.10.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

3570

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.10.1996 Päättynyt PTK 119/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

3647

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 31/1996 vp
Valmistunut

31.10.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.11.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 133/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.11.1996 Päättynyt PTK 134/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.11.1996 Päättynyt PTK 136/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

4352

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.11.1996 Päättynyt PTK 139/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

4450

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.11.1996

Vastaus
EV 160/1996 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot