Valtiopaivaasia HE 155/1997

HE 155/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta

Vahvistettu

28.11.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1039/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.10.1997

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Myllynpää

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.10.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.10.1997 Päättynyt PTK 121/1997

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 19/1997 vp
Valmistunut

24.10.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.10.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 135/1997 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.10.1997 Päättynyt PTK 137/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.10.1997 Päättynyt PTK 138/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.11.1997 Päättynyt PTK 139/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.11.1997

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 1

​​​​