Valtiopaivaasia HE 155/2001

HE 155/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 11 ja 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki toimeentulotuesta annetun lain 11 ja 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2001

Voimaantulo

01.04.2002

Säädöskokoelma
1410/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki toimeentulotuesta annetun lain 11 ja 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.09.2001

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Viljanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.09.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.10.2001 Päättynyt PTK 106/2001 19
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 41/2001 vp
Valmistunut

27.11.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi lakiehdotuksen 11 § muutettuna, että lakialoite LA 121/2001 vp hylätään, että toimenpidealoitteet TPA 161/2000 vp ja TPA 214/2000 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.11.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 139/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.11.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.11.2001 Päättynyt PTK 140/2001 7
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.2001 Poistettu PTK 145/2001 22
04.12.2001 Päättynyt PTK 146/2001 22
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.12.2001

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​