Valtiopaivaasia HE 155/2006

HE 155/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta sekä laeiksi kuntajakolain muuttamisesta ja varainsiirtoverolain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta

Vahvistettu

09.02.2007

Voimaantulo

23.02.2007

Säädöskokoelma
169/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki kuntajakolain muuttamisesta

Vahvistettu

09.02.2007

Voimaantulo

23.02.2007

Säädöskokoelma
170/2007
Päätös

Hyväksytty

3. Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

09.02.2007

Voimaantulo

23.02.2007

Säädöskokoelma
171/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta

2. Laki kuntajakolain muuttamisesta

3. Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.09.2006

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Kansliapäällikkö Viljanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.09.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.10.2006 Päättynyt PTK 94/2006 2
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, valtiovarainvaliokunnan, liikenne- ja viestintävaliokunnan, sivistysvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 31/2006 vp
Valmistunut

15.12.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että lakialoitteet LA 85/2005 vp ja LA 102/2006 vp hylätään, että toimenpidealoitteet TPA 26/2005 vp, TPA 94/2005 vp ja TPA 103/2005 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 37/2006 vp
Valmistunut

09.11.2006

Valtiovarainvaliokunnan lausunto
VaVL 39/2006 vp
Valmistunut

24.11.2006

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto
LiVL 26/2006 vp
Valmistunut

14.11.2006

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 20/2006 vp
Valmistunut

28.11.2006

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 19/2006 vp
Valmistunut

08.11.2006

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 3 eriävää mielipidettä

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 41/2006 vp
Valmistunut

28.11.2006

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.12.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 135/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.01.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.01.2007 Keskeytetty PTK 139/2006 6
12.01.2007 Päättynyt PTK 141/2006 1 1-2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.01.2007 Keskeytetty PTK 142/2006 6
17.01.2007 Päättynyt PTK 143/2006 1 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan sen 1. lakiehdotuksen 5 §:n 2 momentista ja 9 §:n 4 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.02.2007

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​