Valtiopaivaasia HE 156/1998

HE 156/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle euron käyttöönottoon liittyviksi säännöksiksi kiinnityslainsäädännössä

Päätökset

1) Laki maakaaren 18 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

14.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
964/1998
Päätös

Hyväksytty

2) Laki maakaaren voimaanpanosta annetun lain 10 §:n 2 momentin muuttamisesta

Vahvistettu

14.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
965/1998
Päätös

Hyväksytty

3) Laki yrityskiinnityslain muuttamisesta

Vahvistettu

14.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
966/1998
Päätös

Hyväksytty

4) Laki aluskiinnityslain muuttamisesta

Vahvistettu

14.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
967/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki maakaaren 18 luvun muuttamisesta

2) Laki maakaaren voimaanpanosta annetun lain 10 §:n 2 momentin muuttamisesta

3) Laki yrityskiinnityslain muuttamisesta

4) Laki aluskiinnityslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

09.10.1998

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Könkkölä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.10.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.10.1998 Päättynyt PTK 124/1998

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 21/1998 vp
Valmistunut

13.11.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.11.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 144/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 18.11.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.11.1998 Päättynyt PTK 145/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.11.1998 Päättynyt PTK 147/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.1998 Päättynyt PTK 149/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.11.1998