Valtiopaivaasia HE 156/2006

HE 156/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

25.05.2007

Voimaantulo

01.06.2007

Säädöskokoelma
618/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

Vahvistettu

25.05.2007

Voimaantulo

01.06.2007

Säädöskokoelma
619/2007
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kansalaisuuslain muuttamisesta

Vahvistettu

25.05.2007

Voimaantulo

01.06.2007

Säädöskokoelma
620/2007
Päätös

Hyväksytty

4. Laki ulosottolain 3 luvun 70 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.05.2007

Voimaantulo

01.06.2007

Säädöskokoelma
621/2007
Päätös

Hyväksytty

5. Laki kansaneläkelain 46 e §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.05.2007

Voimaantulo

01.06.2007

Säädöskokoelma
622/2007
Päätös

Hyväksytty

6. Laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.05.2007

Voimaantulo

01.06.2007

Säädöskokoelma
623/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta

2. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

3. Laki kansalaisuuslain muuttamisesta

4. Laki ulosottolain 3 luvun 70 §:n muuttamisesta

5. Laki kansaneläkelain 46 e §:n muuttamisesta

6. Laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.09.2006

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Kantola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.09.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.10.2006 Päättynyt PTK 95/2006 4
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 37/2006 vp
Valmistunut

06.02.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-6. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.02.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 154/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 08.02.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.02.2007 Päättynyt PTK 155/2006 6
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.02.2007 Päättynyt PTK 158/2006 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.04.2007