HE 156/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2007 neljännen lisätalousarvioesityksen (HE 131/2007 vp) täydentämisestä

(Neljäs lisäbudjetti 2007, täydentäminen)

1. Vuoden 2007 IV lisätalousarvio

Voimaantulo

10.12.2007

Säädöskokoelma
1121/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Vuoden 2007 IV lisätalousarvio

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Budjettipäällikkö Mäkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.11.2007

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.11.2007 Päättynyt PTK 87/2007
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 22/2007 vp
Valmistunut

29.11.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että ehdotus vuoden 2007 neljänneksi lisätalousarvioksi hyväksytään hallituksen esityksen ja sitä täydentävän esityksen mukaisena edellä todetuin muutoksin, että lisätalousarvioaloitteet LTA 24-40/2007 vp hylätään ja että lisätalousarviota sovelletaan 10 päivästä joulukuuta 2007 alkaen.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.11.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 90/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 03.12.2007 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.2007 Keskeytetty PTK 91/2007
04.12.2007 Päättynyt PTK 92/2007 1-17
Istuntopöytäkirjan sivu

15

Päätös

Valiokunnan mietintö hyväksyttiin.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 131/2007 vp

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

05.12.2007

Kirjelmä
EK 24/2007 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot