HE 157/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1105/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Seppälä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.09.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

2329

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.09.1994 Poistettu PTK 77/1994
14.09.1994 Päättynyt PTK 78/1994
Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

2725

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 50/1994 vp
Valmistunut

28.10.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.11.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 111/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.11.1994 Päättynyt PTK 112/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.11.1994 Päättynyt PTK 113/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

4606

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.11.1994 Päättynyt PTK 122/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

5162

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.11.1994