Valtiopaivaasia HE 157/2000

HE 157/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle työsopimuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Työsopimuslaki

Vahvistettu

26.01.2001

Voimaantulo

01.06.2001

Säädöskokoelma
55/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta

Vahvistettu

26.01.2001

Voimaantulo

01.06.2001

Säädöskokoelma
56/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki nuorista työntekijöistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.01.2001

Voimaantulo

01.06.2001

Säädöskokoelma
57/2001
Päätös

Hyväksytty

4. Laki työehtosopimuslain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.01.2001

Voimaantulo

01.06.2001

Säädöskokoelma
58/2001
Päätös

Hyväksytty

5. Laki työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.01.2001

Voimaantulo

01.06.2001

Säädöskokoelma
59/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.01.2001

Voimaantulo

01.06.2001

Säädöskokoelma
60/2001
Päätös

Hyväksytty

7. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

26.01.2001

Voimaantulo

01.06.2001

Säädöskokoelma
61/2001
Päätös

Hyväksytty

8. Laki työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.01.2001

Voimaantulo

01.06.2001

Säädöskokoelma
62/2001
Päätös

Hyväksytty

9. Laki sairausvakuutuslain 23 g §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.01.2001

Voimaantulo

01.06.2001

Säädöskokoelma
63/2001
Päätös

Hyväksytty

10. Laki työaikalain muuttamisesta

Vahvistettu

26.01.2001

Voimaantulo

01.06.2001

Säädöskokoelma
64/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

11. Laki vuosilomalain muuttamisesta

Vahvistettu

26.01.2001

Voimaantulo

01.06.2001

Säädöskokoelma
65/2001
Päätös

Hyväksytty

12. Laki opintovapaalain muuttamisesta

Vahvistettu

26.01.2001

Voimaantulo

01.06.2001

Säädöskokoelma
66/2001
Päätös

Hyväksytty

13. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 3 ja 11 e §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.01.2001

Voimaantulo

01.06.2001

Säädöskokoelma
67/2001
Päätös

Hyväksytty

14. Laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.01.2001

Voimaantulo

01.06.2001

Säädöskokoelma
68/2001
Päätös

Hyväksytty

15. Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 10 ja 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.01.2001

Voimaantulo

01.06.2001

Säädöskokoelma
69/2001
Päätös

Hyväksytty

16. Laki työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 10 e §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.01.2001

Voimaantulo

01.06.2001

Säädöskokoelma
70/2001
Päätös

Hyväksytty

17. Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.01.2001

Voimaantulo

01.06.2001

Säädöskokoelma
71/2001
Päätös

Hyväksytty

18. Laki rikoslain 47 luvun 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.01.2001

Voimaantulo

01.06.2001

Säädöskokoelma
72/2001
Päätös

Hyväksytty

19. Laki kotitaloustyöntekijän työsuhteesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.01.2001

Voimaantulo

01.06.2001

Säädöskokoelma
73/2001
Päätös

Hyväksytty

20. Laki lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.01.2001

Voimaantulo

01.06.2001

Säädöskokoelma
74/2001
Päätös

Hyväksytty

21. Laki henkilöstörahastolain 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.01.2001

Voimaantulo

01.06.2001

Säädöskokoelma
75/2001
Päätös

Hyväksytty

22. Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.01.2001

Voimaantulo

01.06.2001

Säädöskokoelma
76/2001
Päätös

Hyväksytty

23. Laki vuorotteluvapaakokeilusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.01.2001

Voimaantulo

01.06.2001

Säädöskokoelma
77/2001
Päätös

Hyväksytty

24. Laki palkkaturvalain 4 ja 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.01.2001

Voimaantulo

01.06.2001

Säädöskokoelma
78/2001
Päätös

Hyväksytty

25. Laki työntekijäin eläkelain 7 c §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.01.2001

Voimaantulo

01.06.2001

Säädöskokoelma
79/2001
Päätös

Hyväksytty

26. Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 13 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.01.2001

Voimaantulo

01.06.2001

Säädöskokoelma
80/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

27. Laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 11 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.01.2001

Voimaantulo

01.06.2001

Säädöskokoelma
81/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

28. Laki maatalousyrittäjien eläkelain 20 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.01.2001

Voimaantulo

01.06.2001

Säädöskokoelma
82/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

29. Laki merimieseläkelain 50 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.01.2001

Voimaantulo

01.06.2001

Säädöskokoelma
83/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

30. Laki valtion eläkelain 7 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.01.2001

Voimaantulo

01.06.2001

Säädöskokoelma
84/2001
Päätös

Hyväksytty

31. Laki tapaturmavakuutuslain 16 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.01.2001

Voimaantulo

01.06.2001

Säädöskokoelma
85/2001
Päätös

Hyväksytty

32. Laki perhehoitajalain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.01.2001

Voimaantulo

01.06.2001

Säädöskokoelma
86/2001
Päätös

Hyväksytty

33. Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 92 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.01.2001

Voimaantulo

01.06.2001

Säädöskokoelma
87/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Työsopimuslaki

2. Laki työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta

3. Laki nuorista työntekijöistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

4. Laki työehtosopimuslain 2 §:n muuttamisesta

5. Laki työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

6. Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

7. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

8. Laki työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta

9. Laki sairausvakuutuslain 23 g §:n muuttamisesta

10. Laki työaikalain muuttamisesta

11. Laki vuosilomalain muuttamisesta

12. Laki opintovapaalain muuttamisesta

13. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 3 ja 11 e §:n muuttamisesta

14. Laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 11 §:n muuttamisesta

15. Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 10 ja 11 §:n muuttamisesta

16. Laki työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 10 e §:n muuttamisesta

17. Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

18. Laki rikoslain 47 luvun 4 ja 5 §:n muuttamisesta

19. Laki kotitaloustyöntekijän työsuhteesta annetun lain muuttamisesta

20. Laki lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta

21. Laki henkilöstörahastolain 27 §:n muuttamisesta

22. Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

23. Laki vuorotteluvapaakokeilusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

24. Laki palkkaturvalain 4 ja 9 §:n muuttamisesta

25. Laki työntekijäin eläkelain 7 c §:n muuttamisesta

26. Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 13 b §:n muuttamisesta

27. Laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 11 a §:n muuttamisesta

28. Laki maatalousyrittäjien eläkelain 20 a §:n muuttamisesta

29. Laki merimieseläkelain 50 §:n muuttamisesta

30. Laki valtion eläkelain 7 b §:n muuttamisesta

31. Laki tapaturmavakuutuslain 16 a §:n muuttamisesta

32. Laki perhehoitajalain 1 §:n muuttamisesta

33. Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 92 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.10.2000

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Kröger

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.10.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.10.2000 Päättynyt PTK 118/2000 5
Päätös

Asia lähetettiin työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta

Mietintö

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 13/2000 vp
Valmistunut

12.12.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3., 4., 6.-9., 11.-25. ja 30.-33. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 1., 2., 5., 10. ja 26.-29. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina, että lakialoitteet LA 79/1999 vp, LA 84/1999 vp, LA 99/1999 vp, LA 77/2000 vp ja LA 161/2000 vp hylätään, että toimenpidealoite TPA 94/2000 vp hylätään ja että hyväksytään lausuma.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 41/2000 vp
Valmistunut

24.11.2000

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 18/2000 vp
Valmistunut

11.12.2000

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.12.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 165/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.12.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.12.2000 Poistettu PTK 166/2000 2
14.12.2000 Päättynyt PTK 168/2000 1
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.12.2000 Päättynyt PTK 172/2000 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. ja 10. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan 1. lakiehdotuksen 13 luvun 7 §:stä (mahdollisuus sopia 12 luvun 2 §:ssä tarkoitetusta korvauksesta sekä lyhentää 13 luvun 9 §:ssä tarkoitettua kanneaikaa) ja 10. lakiehdotuksen 40 §:stä tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.12.2000

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​